Merkezimizde yapılan ilk görüşmemizde, sizi tanımak için kilo hikâyeniz, yaşam tarzınız, öğün saatleriniz, sosyal hayatınız, beslenme alışkanlıklarınız, klinik tablonuz, kullandığınız ilaçlar ve ailenizin sağlık durumu, fiziksel aktivite durumunuz hakkında bilgi alınır. 

Boy ve TANITA MC-780 Vücut Analiz Cihazı kullanılarak kilo ölçümünüz yapılır. Yapılan ölçüm sonucunda, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, vücut yağ miktarı, yağsız vücut ağırlığı, vücut kas/yağ yüzdesi, bölgesel analiz ( sağ bacak, sol bacak, sağ kol, sol kol, gövde için ) bazal metabolizma hızı belirlenir.
Tüm bu veriler göz önünde bulundurularak kişiye özel ve yaşam tarzınıza uygun beslenme programı oluşturulur. Programın nasıl uygulanacağı anlatılarak sağlıklı pişirme yöntemlerinden bahsedilir.

Yapacağımız vücut analizinde en doğru ve sağlıklı ölçümün yapılabilmesi için;
-  Ölçüme son 2-3 saat herhangi bir şey yenilmemeli, sıvı tüketimi bırakılmalı,
-  Aşırı miktar kafein alımından kaçınılmalı,
-  Ölçümden 24 saat önce alkol alınmamalı,
-  Mümkünse aynı saatte, benzer kıyafetler giyilerek ölçüm yapılmalı,
-  Son 12 saat aktif spor yapılmamalıdır.
-  Ayrıca kalp pili kullanan, hamilelik şüphesi olan veya hamile olanlarda ölçüm yapılamamaktadır.
 


Uzman bir doktor kontrolünde olacak şekilde istenilen tetkikler:

Diyabet profili:                                                Tiroid Profili:
Açlık kan şekeri                                              TSH
HbA1c %                                                          Serbest T4
Gerekirse Tokluk Kan Şekeri (2 saat)           Serbest T3

Lipid Profili:                                                     Hematoloji:
Kolesterol                                                        Tam kan sayımı
HDL                                                                  Vitamin B12
LDL                                                                   Vitamin D
Trigliserit                                                          Demir
                                                                          Total Demir Bağlama Kapasitesi
                                                                          Ferritin
Biyokimya:
AST
ALT
Ürik asit